Ieder jaar vind er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats binnen Victoria.